Konstelace s barvami?

10.7.2019 | Články

Seminář je veden způsobem, jaký známe z klasických konstelací. Každý účastník z něj bude mít užitek pro svůj osobní rozvoj a dostane šanci k pochopení svých záležitostí. Zabýváme se především každodenními a běžnými věcmi, které momentálně řešíme. Zdeňka je přesvědčená, že abychom našli řešení, je důležité vnímat skryté souvislosti našeho života, a často jsme tedy nuceni hledat ve své historii a okolnostech. Někdy narazíme i na věci, na které nejsme ještě dostatečně silní nebo na ně nejsme připraveni a pak jsou barvy přidanou hodnotou a vítanou pomůckou, jak se vrátit k sobě do přítomnosti a jak zpracovat energie, které z toho plynou. Pochopení zaručeně přijde, pokud svému vlastnímu procesu necháme dostatek času. Není nutné, aby si každý udělal svoji „barevnou konstelaci“, ale je důležitá účast. Zdeňka pracuje s celou skupinou najednou. Sama se nechá vést informačním polem skupiny a tím, co je pod povrchem a pak to předává dál.