Firemní konstelace

Firemní, podnikové a organizační konstelace

 

FIRMA JAKO VYVÁŽENÝ CELEK

Motto: “Každý jednotlivec je součástí celku… a tím ho ovlivňuje a vytváří.”

Každý organizmus obsahuje mnoho jednotlivých orgánů, které navzájem spolupracují a tvoří dohromady vyvážený a fungující celek. V každém orgánu jsou buňky, které spolu spolupracují a jsou jeho základní stavební jednotkou. V okamžiku, kdy začne něco špatně fungovat, bývá příčina buď v jeho buňkách, nebo ve špatné spolupráci mezi orgány navzájem. Špatná funkce - spolupráce na kterékoliv úrovni může ochromit celý organizmus a někdy vést až k jeho zániku.

Firma jako celek – “organizmus” je také složena z jednotlivých částí – “orgánů” (divize, úseky, oddělení, týmy atd.) a ty jsou tvořeny jednotlivci – “buňkami”(vedoucí pracovníci, jejich zástupci, pracovníci týmu atd.). Jak budou spolupracovat jednotlivci v týmu a týmy mezi sebou je tedy otázkou života a smrti firmy. Je otázkou její úspěšnosti nebo stagnace až zániku. Proto je nutné, aby jednotlivci společně tvořili vyvážený celek. Základem vytvoření vyváženého celku je uvědomění si jeden druhého, ochota komunikovat, pochopení síly kolektivu, ochota navzájem spolupracovat a chtít být součástí celého organizmu – firmy.

 

Na spolupráci se těší

 Zdeňka Tušková

 

Předběžné termíny na rok 2019:

7.-9. 2. 2019 Firemní konstelace v Praze - 1. modul

18.-20. 3. 2019 Firemní konstelace v Praze - 2. modul

Vyplněním této přihlášky a jejím odesláním prostřednictvím kliknutí na ikonku „Přihlásit se“ beru na vědomí, že paní Zdeňka Tušková, IČ: 64872076, se sídlem Praha 4, Mojmírova 1739/8, 140 00, a společnost Equilibrium s.r.o., IČ: 26419467, se sídlem Praha 4, Mečislavova 208/4, PSČ: 140 00, jsou, jakožto společní správci osobních údajů oprávněni v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (tzv. GDPR) zpracovávat mé osobní údaje získané prostřednictvím této přihlášky, popřípadě další osobní údaje, které poskytnu, a to pro účely organizace a realizace daného kurzu.
Zaškrtnutím políčka „Chci dostávat informace o akcích e-mailem“ vyslovuji souhlas s tím, aby paní Zdeňka Tušková a společnost Equilibrium s.r.o. použily mé kontaktní údaje pro účely oslovení v souvislosti s nabídkou vlastních obdobných služeb, zejména pořádaných kurzů, seminářů, výcviků či jiných vzdělávacích akcí.
Další informace o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech naleznete v zásadách ochrany osobních údajů umístěných zde.

Přihlásit se