Firemní konstelace

Firemní, podnikové a organizační konstelace

 

FIRMA JAKO VYVÁŽENÝ CELEK

Motto: “Každý jednotlivec je součástí celku… a tím ho ovlivňuje a vytváří.”

Každý organizmus obsahuje mnoho jednotlivých orgánů, které navzájem spolupracují a tvoří dohromady vyvážený a fungující celek. V každém orgánu jsou buňky, které spolu spolupracují a jsou jeho základní stavební jednotkou. V okamžiku, kdy začne něco špatně fungovat, bývá příčina buď v jeho buňkách, nebo ve špatné spolupráci mezi orgány navzájem. Špatná funkce - spolupráce na kterékoliv úrovni může ochromit celý organizmus a někdy vést až k jeho zániku.

Firma jako celek – “organizmus” je také složena z jednotlivých částí – “orgánů” (divize, úseky, oddělení, týmy atd.) a ty jsou tvořeny jednotlivci – “buňkami”(vedoucí pracovníci, jejich zástupci, pracovníci týmu atd.). Jak budou spolupracovat jednotlivci v týmu a týmy mezi sebou je tedy otázkou života a smrti firmy. Je otázkou její úspěšnosti nebo stagnace až zániku. Proto je nutné, aby jednotlivci společně tvořili vyvážený celek. Základem vytvoření vyváženého celku je uvědomění si jeden druhého, ochota komunikovat, pochopení síly kolektivu, ochota navzájem spolupracovat a chtít být součástí celého organizmu – firmy.

 

Na spolupráci se těší

 Zdeňka Tušková