Blog

Proč staří lidé často přecházejí mimo přechod pro chodce?

6.3.2018 | Články

Protože nedostali úctu od svých potomků, tak si ji chtějí vydobýt alespoň na řidičích.

Ženich a nevěsta

22.1.2018 | Články

Svatba je potvrzením a smlouvou lásky dvou lidí.

Lékařská péče

22.1.2018 | Články

Často se setkávám v esoterice s lidmi, kteří mají k lékařské péči despekt. Musím říct, že je vždy nabádám k tomu, aby se nespoléhali jen na alternativu.

Děti

22.1.2018 | Články

Děti jsou pokračovatelé života svých předků. Jsou plné radosti a radostného očekávání. Přijímají život teď a tady a učí se. Každý den rostou.

Žena

22.1.2018 | Články

Žena je zaměřená do šíře. Má jinovou sílu v rodině, kde se stará o vytváření hnízda.

Muž

22.1.2018 | Články

V rodině je muž budovatelem a zastupuje jangové síly v ní.

Partnerské vztahy

22.1.2018 | Články

Partnerský vztah je příležitostí lásky. Partnerský vztah je umění duše. Partnerský vztah tvoří.

Otec

22.1.2018 | Články

Bez láskyplného aktu otce by náš život vůbec neexistoval. On je zdrojem našeho života stejně jako matka.

Matka

22.1.2018 | Články

Matka je první, koho cítíme. Dokonce vnímáme, co vnímá naše matka. Říká se, že mateřskému jazyku se učíme už v jejím lůně. Proto se ho později naučíme tak snadno.

Rodiče

22.1.2018 | Články

V člověku působí mocné síly. A jak je dokáže využít, záleží především na jeho vztahu k rodičům.

Kořeny

22.1.2018 | Články

Bez napojení na své kořeny nemáme žádnou sílu. Naše kořeny nás neustále vyživují, tak jako je rostlina živa díky živinám z půdy a ze vzduchu, který dýchá.

Hojnost

22.1.2018 | Články

Proč neproudí hojnost v našem životě tak, jak si představujeme? Je to otázka našeho myšlení a přístupu k životu.

Další články