Blog

Barvy nelžou

18.11.2019 | Články

Dělá mi velkou radost, že dnes jsou konstelace používané v různých oblastech i profesích. Jedna z možností specializace je práce s barvami a využití znalostí, které jsme získali studiem barev, kresby i umění vůbec.

Konstelace s barvami?

10.7.2019 | Články

Seminář je veden způsobem, jaký známe z klasických konstelací. Každý účastník z něj bude mít užitek pro svůj osobní rozvoj a dostane šanci k pochopení svých záležitostí.

Konstelační semináře s barvami

24.6.2019 | Články

K poznání vede řada cest, řada metod osobního rozvoje. Rodinné konstelace zjišťují, zda příčina našich životních nesnází pramení v rodině, zabývají se její historií a vlivem na náš současný život. Konstelace s barvami se naopak zabývají zejména tím, co řešíme v současnosti tady a teď bez zkoumání historických souvislostí naší rodiny. Jedině v přítomnosti můžeme něco konkrétního udělat a postavit se k dané situaci. Minulost nás neskutečně velmi silně ovlivňuje, avšak často si nevíme rady v dané situaci nyní. Barvy pomohou proměnit během chvíle energii a síly působící v náš neprospěch v pozitivní a podporující. Dostáváme vítr do zad, protože nakonec stejně nezbývá nic jiného než zabývat se tím, co se nám v životě děje teď.

Lidová moudrost

24.4.2019 | Články

Lidové říkanky, písně a básničky často nejlépe vystihují lidský život a hluboké zkušenosti našich předků. Lidová tvořivost vyjadřuje své i v tancích.

Vývoj

18.4.2019 | Články

Co je vývoj?

Moudrost

18.4.2019 | Články

Poslouchejte ty staré moudrosti, které jsou obsaženy v citátech. Vystihnou situaci, život i humor, dění v práci i v soukromí.

Barvy v denním životě

18.4.2019 | Články

Život je barevný, ne černobílý.

Proč staří lidé často přecházejí mimo přechod pro chodce?

6.3.2018 | Články

Protože nedostali úctu od svých potomků, tak si ji chtějí vydobýt alespoň na řidičích.

Ženich a nevěsta

22.1.2018 | Články

Svatba je potvrzením a smlouvou lásky dvou lidí.

Lékařská péče

22.1.2018 | Články

Často se setkávám v esoterice s lidmi, kteří mají k lékařské péči despekt. Musím říct, že je vždy nabádám k tomu, aby se nespoléhali jen na alternativu.

Děti

22.1.2018 | Články

Děti jsou pokračovatelé života svých předků. Jsou plné radosti a radostného očekávání. Přijímají život teď a tady a učí se. Každý den rostou.

Žena

22.1.2018 | Články

Žena je zaměřená do šíře. Má jinovou sílu v rodině, kde se stará o vytváření hnízda.

Další články