Žena

22.1.2018 | Články

Žena je zaměřená do šíře. Má jinovou sílu v rodině, kde se stará o vytváření hnízda. Má vnitřní vedení, které slouží rodině. Je pečovatelkou i léčitelkou. Je otevřená všemu, co přichází. Její největší touhou je být úplná. A úplnost přejímá vše. Žena zastupuje spojující sílu v rodině.