Systém

22.1.2018 | Články

Systém je tvořen částmi a tyto části na sebe vzájemně působí. Mají časovou hierarchii, tj. podle toho, kdy se přiřadily do systému, mají také určitou funkci. Společně pak působí silněji než jako pouhý součet jejich síly. 

Systém má své zákonitosti, a pro jeho správné fungování je třeba tyto zákonitosti respektovat. 

Takto je možné zjistit, kde a jak byly zákonitosti systému narušeny, a pokojnou cestou je napravit.