Stručné podmínky účasti

Obsah kurzů spočívá v práci s konstelacemi. Zájemci si staví konstelace. Platba za kurz je platbou za účast.

Před samotným kurzem je nutné řádně vyplnit a podepsat prohlášení. Toto prohlášení k vyplnění obdržíte na místě při prezenci. Bez vyplnění tohoto prohlášení se není možné kurzu zúčastnit.

Na kurzu je zakázáno požívat drogy a alkohol.

Na kurz konstelací si s sebou můžete přinést jídlo a pití, popřípadě pohodlnější oblečení a přezůvky. Během konstelací jsou přestávky na občerstvení a oběd.

Účastník kurzu/výcviku se zúčastňuje pouze za účelem absolvování kurzu v rámci nabízeného programu. Rozšiřování svojí reklamy, propagace nebo nabídky jiných aktivit dalším účastníkům jsou nepřípustné.

Pořizování jakýchkoliv záznamů v průběhu kurzu (audio, video, písemné) není možné z důvodu zachování soukromí účastníků.