Rozhovor pro Konstelační inspiraci

4.1.2018 | Rozhovory

Široká veřejnost v České republice a na Slovensku tě zná jako jednoho z prvních propagátorů a průvodců rodinnými konstelacemi. Můžeš říct něco o cestě, která tě k nim přivedla?

Kdybych měla stručně shrnout tu čtyřicetiletou anabázi, tak bych řekla, že to byl především můj vlastní osobní rozvoj. Roli hrály velké náhody, na které já mám opravdu štěstí. Vždy přišla nějaká metoda. Už od čtrnácti let jsem pracovala s grafologií a postupně se to na sebe nabalovalo. Lidi chodili a říkali: „No, tak jsem se dozvěděl jakej jsem, ale nevím, co s tím mám dělat,“. Takže jsem studovala další metody a postupně jsem se dopracovala až ke konstelacím. Můžu říct, že mě bavily všechny metody, kterými jsem prošla. Ale rodinné konstelace jsou to, co mi opravdu sedí a co je cestou mojí duše.

 

Jak konkrétně jsi s konstelacemi začínala?

Dostala jsem se k tomu opět náhodou. Mimo jiné jsem studovala pozitivní psychoterapii, pozitivní ve smyslu celostní, holistickou. Tam jsme měli řadu příležitostí seznámit se s dalšími metodami – Němci byli hodně otevření, a tam jsem poprvé slyšela o Bertovi Hellingerovi. Už ta zmínka stačila, aby mě to oslovilo. A šla jsem se k němu podívat. No, a to byl neuvěřitelný zážitek. Hned jsem věděla, že je to metoda pro mě.

 

Bert Hellinger je považován za zakladatele rodinných konstelací. Můžeš popsat zážitky z výcviku s Bertem?

Zážitky s Bertem a jeho milou manželkou Sophií jsou neskutečné, to se příliš popsat nedá. Ale fakt je, že jsem u nich (chci je uvádět dohromady, protože pracují společně a oba mají můj velký obdiv) zažila jak běžný typ konstelací, který obvykle lektoři konstelací dělají, tak i tu nadstavbu – konstelace nového typu. Oba přístupy mají něco do sebe, oba jsou pro mě krásné. A nesmím zapomenout říct, že ať u Berta nebp Sophie absolvujete třeba sto seminářů, vždy se dozvíte něco nového. Já je považuji za velmi moudré a nebojím se říct, že si nás to myslí víc. Člověk na jejich seminářích získá sílu, osvojí si nadhled a načerpá právě alespoň kousek té jejich moudrosti. Bylo pro mě důležité, že jsem s nimi mohla být.

 

V odpovědi jsi zmínila dva přístupy k práci s konstelacemi. Můžeš to trochu rozvést?

Předně bych chtěla zmínit, že máme právě na Konstelační inspiraci přednášku o konstelacích nového typu. Ty bych právě chtěla představit až na místě, kde si to účastníci mohou prakticky osahat, protože uděláme i ukázky. Ale základní rozdíl mezi klasickým typem konstelací a konstelacemi nového typu je ten, že v konstelacích nového typu se mlčí. Dokonce se ani zástupců neptám, jak se cítí. Vše je vyjádřeno jenom pohybem. Nikdo to nevede, prostě necháme věci, aby se děly samy. Z praxe musím říct, že konstelace nového typu rychleji účinkují – právě proto, že se tam nevkládá rozum. Mám je velmi ráda, ale neznamená to, že nepracuji s klasickými konstelacemi. Myslím si, že někdy je právě naopak dobré, aby člověk mohl jasně a logicky pozorovat souvislosti a zároveň je mít pojmenované. Je to další možnost růstu. Takže používám obojí. Někdy nechávám klienty vybrat, který typ konstelace by mu vyhovoval víc.

 

Pozornost veřejnosti jsi získala i tím, jak připravuješ nové lektory konstelací v Čechách a na Slovensku. Dá se říct, kolik lidí u tebe již absolvovalo konstelační výcvik?

Nedávno jsem o tom přemýšlela, protože jsem to nikdy ani nepočítala. Ale mám pocit, že to je kolem 250 lidí. Ale na druhou stranu musím říct, že i když to vypadá jako velké číslo, tak si stále myslím, že na to, kolik mají lidé v životě problémů, je konstelářů stále málo.

 

Jak dlouho výcviky vedeš?

Lektory konstelací připravuji již 13 let. Ale s konstelacemi pracuji delší dobu, přes 18 let.

 

Co z tvého pohledu lidi k tvému konstelačnímu výcviku přivádí?

Myslím si, že jeden z důvodů je to, že následuji učení Berta Hellingera a jeho manželky Sophie. Ne všechny výcviky vycházejí z jejich učení. Samozřejmě, že to nikdy nemohu učit tak jako Bert nebo Sophie. Snažím se tomu alespoň přiblížit a předávat to, co jsem se u nich naučila. Dělá mi obrovskou radost, že to můžu předávat dál. Představuje to pro mě naplnění – od malička jsem chtěla být učitelka, a ten sen se mi splnil a učím navíc něco velmi smysluplného.

 

Jakým dalším aktivitám nad rámec konstelací se ještě v současnosti věnuješ? Máš prostor na další věci? Napadlo mě třeba Equlibrium.

Rozděluji svůj čas na práci s lidmi a na věnování se rodině. Jsem ráda, když se doma všichni sejdeme a já můžu být s se svými dětmi a vnoučaty. Co se týče nakladatelství Equlibrium, chystáme se vydat další knihu. Rozšiřovat povědomí o konstelacích a dalších duchovních směrech mezi lidmi k mé práci samozřejmě patří. Ale není to můj základní úkol. Hlavní „činnost“ je rodina. Jak v konstelacích, tak doma.

 

Můžeš prozradit, co chystáš na příští rok?

Příští rok bude otevřen výcvik rodinných a firemních konstelací jak v Praze, tak v Bratislavě. Kromě setkání na Konstelační inspiraci mých žáků a veřejnosti, plánuji také konstelace v Sibřině. Je krásný statek u Škodů blízko Prahy, kam se dá dostat pohodlně i pražskou hromadnou dopravou.

 

Už jsi zmínila Konstelační inspiraci. Ty sama jsi přišla s myšlenkou uspořádat moravské setkání konstelářů. Můžeš popsat, jak se ta myšlenka zformovala?

Já jsem původně vůbec neměla na mysli, že vznikne nějaká Konstelační inspirace. První, co mě napadlo, bylo, že se setkám se svými žáky. A protože toho mám hodně, tak jsem poprosila svého žáka Honzu Krejčiříka z Brna, jestli by se toho nemohl ujmout. Byla v tom touha zase vidět své žáky, udělat takové malé setkání. A protož Honza je muž činu, Shifting tým to vzal do rukou a vznikla z toho konstelační inspirace. To jsem nepředpokládala, byl to jen momentální nápad a Shifting tým z toho něco vytvořil. A to mi dělá radost.

 

A jakým způsobem se Shifting tým ujal tvého nápadu?

Nakonec to není přístupné pouze mým žákům, ale i dalším lidem, kteří se chtějí seznámit s konstelacemi. Ta nadstavba mého nápadu z toho dělá to pravé ořechové. Konstelační inspirace se mi líbí také v tom, že to setkání proběhne na Moravě. Geograficky je to výhodná poloha, kam můžou přijet jak Češi, tak Slováci. Je to ve středu bývalé Československé republiky, kde se můžeme setkat všichni. Je to velká příležitost se opravdu vidět! A prozdarím Vám svůj tajný plán. Večer před akcí se všichni sejdeme v hospůdce a popijeme společně vínko. Jak jinak, kdyý jsme na Moravě! Už se na to moc těším.