Rozhovor Zdeňky Tuškové pro Knihkupectví Štěstíčko - září 2016

2.9.2016 | Rozhovory

Přepis rozhovoru:

1. Stručné představení

1. Předně děkuji za pozvání . Jmenuji se Zdeňka Tušková a jsem z Prahy. Zabývám se metodou systemických konstelací již 12let.

 

2. Jak jste se konstelacím dostala?

2. Jako všechno důležité v mém životě, i tohle byla velká náhoda. Mojí původní profesí je grafologie. Jenže to znamená, že podle písma dokážete celkem přesně zjistit, jakou má člověk povahu, ale ti lidé říkali: „ Já jsem to tak trochu tušil, jaký jsem, ale co s tím mám dělat?“

A tak jsem hledala, vystudovala jsem řadu metod včetně psychoterapie, ale pořád to jaksi nebylo ono. Až jsem narazila na konstelace. Okamžitě mne to oslovilo a věděla jsem, že tohle je metoda pro mne jako ušitá.

 

3. Co to jsou vlastně konstelace? Dá se to nějak shrnout?

3. Těžko, kdo to nezažil, těžko si to dovede představit, ale pokusím se. Je to zážitková metoda a zážitek je nepřenositelný.

Správný název je systemické konstelace, protože, jak už název napovídá, pracujeme se systémem. Vžil se však název rodinné konstelace, protože nejčastěji pracujeme s rodinným systémem. Je to fenomenologická metoda, čili sledujeme fenomény, které se v konstelaci objeví a podle toho s tím pracujeme.

Konstelace pracují buď ve skupině, nebo individuálně s jedním člověkem. Nejčastěji pracujeme s rodinou, partnerskými vztahy, ale i s podnikem nebo například s hypotetickými systémy jako je filmový scénář apod.

V každé rodině působí skrytá dynamika, skryté síly a tyto skryté síly svazují členy rodiny dohromady tak silně,že velmi často nejsme svobodni a opakujeme osudy svých předků, a to i v případě, že jsme je vůbec neznali. Vědomě, ale i nevědomě máme představu o své rodině, která předurčuje, jak budeme žít. Rozestavění tohoto vnitřního obrazu pomáhá vynést na povrch tyto skryté síly a dynamiku skupinového svědomí , neboť co je nevědomé, to nás řídí, co je vědomé, řídíme my.

 

4. Jak to ve skutečnosti probíhá, jak to funguje?

4. Předně se sejde skupina lidí, zpravidla sedíme v kruhu a tím je vymezen prostor, kde se konstelace bude odehrávat. Ten, kdo si chce postavit konstelaci, musí nejdříve specifikovat svůj problém a říct mi, co by chtěl, aby se změnilo. To bývá pro klienta většinou to nejtěžší, ale já mu s tím pomáhám. Někdy se stává, že je zakázek víc najednou, bývá to zpravidla u žen, ale s tím já pracovat neumím. Potřebuji mít jeden terč, abych se trefila, jednu zakázku.

Potom vybere klient představitele rodiny, podniku atd., podle toho, co řešíme. Já teď zůstanu pro názornost u rodiny. Takže vybere zástupce např. za otce, matku, sebe a sourozence. Vezme zástupce za ramena, naladí se na svoje nohy a vede je na místo, kde cítí, že má pevnou půdu pod nohama. Nesmí o tom přemýšlet, musí to dělat podle pocitu. Takto postupně rozestaví zástupce do vzájemných vztahů. Posadí se a už do konstelace nezasahuje.

Už podle takového rozestavění můžeme pozorovat, co se se členy rodiny děje. Tak se může například stát, že rodiče k sobě stojí zády, nebo je jeden člen úplně na kraji systému a je z něho tažen ven apod. Klient se dívá na tento obraz a já nechávám zástupce, aby se na svoji pozici naladili. Potom zjišťuji, jak se zástupci na svém místě cítí a pokud jim pozice nevyhovuje, můžou se pohybovat. I tady je důležité, jaké jsou tendence v rodině, a pro klienta je takto vzniklý obraz důležitý.

Potom se zástupci pracuji tak, abych našla slova a věty, které jejich situaci vystihují a které jsou v konstelaci řečeny. Říkáme tomu rituální věty a ony dokážou změnit pocity zástupců, ale i celkovou situaci v konstelaci. Někdy také používáme gesta, jako např. úklonu, v případě, že není dostatek úcty apod. Také hledám pro všechny zúčastněné jejich správné místo a snažím se napravit, co nefunguje. Klient to celé sleduje a nechává na sebe působit. Na konci ho vyzvu, aby se postavil do konstelace místo svého zástupce a zažil, jak to na něj působí. Většinou mu konstelace otevře oči a dostává vítr do zad. Ukáže mu cestu.

 

5. Proč bychom si měli nechat postavit konstelaci? A kdo by si naopak konstelaci stavět neměl?

5. Konstelaci můžeme postavit v podstatě na jakékoliv téma, pokud si ho lektor dokáže představit jako systém, který se skládá z částí. Důvody bývají různé. Vyhledávají mne především lidé, kteří běžnými prostředky nedokážou vyřešit svůj problém.

Konstelaci bych nedoporučovala nezletilým. Vždy chci, aby klient za sebe dokázal převzít odpovědnost. Pokud je problém s dítětem, pracuji s rodiči. A z toho, co jsem již řekla, vyplývá, že nepracuji s psychiatrickými pacienty nebo s lidmi, kteří jsou zrovna v psychoterapeutické péči. Resp. pracuji s nimi,ale pouze za přítomnosti jejich terapeuta. Takto jsem jeden čas pracovala na psychiatrii, kde byly s touto metodou zaznamenány velké úspěchy.

Dále nedělám konstelaci lidem, kteří chtějí ovlivnit toho druhého. Např. změň povahu mého manžela apod.

 

6. Jaké principy působí v konstelacích?

6. To by bylo na dlouhé povídání, ale pokusím se to shrnout stručně. Za nejzákladnější považujeme: princip sounáležitosti, princip o vyváženém dávání a braní a princip o časové hierarchii. Pokud nejsou tyto principy narušeny, může láska v systému proudit. Ale bylo by to na celou knihu.

 

7. Můžete ve stručnosti shrnout, co bývá nejčastějším důvodem našich problémů?

7. Zase jenom stručně. Bývá to často slepá láska, která nedokáže přijmout život jaký je i se vším, co k němu patří. Nebo bolest, které se lidé vyhýbají a ona se jim potom oklikou vrací a nesou ji jejich potomci. Častý je také nedostatek vzájemné úcty nebo pokory.

 

8. Jaké mají konstelace účinky?

8. Je to jen metoda a je pochopitelně jen tak dobrá, jako ten, kdo ji dělá. Má několik účinků. Za prvé, klient si udělá náhled na svoji situaci, kterou může lépe pochopit. Za druhé, dojde k uvolnění pocitů, včetně těch systemicky převzatých. A za třetí, dochází často k tomu, že problém mizí. Neznáme přesně důvody, proč se to děje, ale zkušenosti říkají, že se to děje, i když integrace konstelace někdy trvá i léta.

 

9. Kde Vás posluchači můžou navštívit?

9. Jezdím po celé České republice a kurzy mívám také na Slovensku. Dokonce vedu výcvik lektorů konstelací. Posluchači můžou vše najít na www. konstelace.eu nebo na konstelacie.eu.

 

10. Co byste na závěr vzkázala našim posluchačům?

10. Žijte spokojeně!