Prosím, děkuji, ano

22.1.2018 | Články

Tři kouzelná slova, se kterými můžeme vystačit v různých situacích. Ale nejdřív se je musíme naučit používat správně ve své rodině. Tam je počátek našeho života, tam náš život začíná. 

První slovo "prosím" žádá o něco. Je to krásné slovo a otevírá bránu k srdci. 

Druhé slovo "děkuji" vyjadřuje vděčost. Toto slovo uklidňuje srdce. 

Třetí slovo "ano" vyjadřuje souhlas a povolává srdce k činnosti. 

Užívejte tato slova moudře, ne jako klišé, ale jako skutečná vyjádření vašeho srdce.