Obsah kurzů konstelací

Obsah kurzů spočívá v práci s konstelacemi. Zájemci si staví konstelace. Platba za kurz je platbou za účast. Každý účastník si z kapacitních důvodů nemusí postavit vlastní konstelaci. Ten, kdo i přesto chce postavení vlastní konstelace, by měl zvážit svoji účast na kurzu.

Konstelace jsou zážitkovou metodou nahlížení na vztahy,
jsou způsobem, jak se podívat na to,
kde leží příčina problému, jak získat důležitý návod k řešení
a pokojnou cestou jej napravit.
Metoda ukazuje skryté síly,
které působí a ovlivňují náš život,
vzniká prostor pro znovunalezení osobní síly,
přijetí a prožití našeho života naplno.
V konstecích se během hodiny odehrají události,
které jindy potřebují na zpracování roky.

  

Před samotným kurzem je nutné řádně vyplnit a podepsat prohlášení. Bez vyplnění tohoto prohlášení se není možné kurzu zúčastnit.

Na kurzu je zakázáno požívat drogy a alkohol.

Na kurz konstelací si s sebou můžete přinést jídlo a pití, popřípadě pohodlnější oblečení a přezůvky. Během konstelací jsou přestávky na občerstvení a oběd.

Účastník kurzu/výcviku se zúčastňuje pouze za účelem absolvování kurzu v rámci nabízeného programu. Rozšiřování svojí reklamy, propagace nebo nabídky jiných aktivit dalším účastníkům jsou nepřípustné.