Muž

22.1.2018 | Články

V rodině je muž budovatelem a zastupuje jangové síly v ní. Vede rodinu navenek. Je pravou rukou ženy a slouží jejímu ženství tak, aby se mohlo rozvíjet. Je zaměřen určitým směrem a na určitý úkol. Proto se musí občas uzavřít do sebe a soustředit se. Muž zastupuje oddělující sílu, která cizeluje až k dokonalosti.