Storno podmínky

Platnost od 20. 2. 2018

Při odhlášení do 14 dnů před termínem semináře se vrací 100 % z přijaté platby za seminář.

Při odhlášení od 14 do 4 dnů před termínem semináře se vrací 50 % z přijaté platby za seminář.

Při odhlášení později (3 a méně dnů) před konáním semináře, v průběhu semináře či po něm se vrací 0 % zpřijaté platby za seminář. Pouze v tomto případě můžete po domluvě s lektorkou poslat za sebe náhradníka.

Rozhoduje vždy datum připsání částky na bankovní účet. 

Prosíme, pošlete platbu na uvedené číslo účtu s ohledem na to, aby byla připsána na bankovní účet nejpozději čtyři dny před začátkem semináře. 

Zrušení přihlášky je možné pouze písemně u organizátora uvedeného v přihlášce na seminář.

Platbu na jiný seminář převést nelze.

V případě, že se na seminář dostaví osoba, u níž byla v minulosti ze strany poskytovatele nebo lektora semináře ukončena účast na semináři a/nebo se dostaví osoba, která se k poskytovateli nebo lektoru semináře chovala nevhodným způsobem, upozorňujeme, že takovéto osobě nebude umožněno zúčastnit se jakéhokoli semináře, a to bez ohledu na to, zda poskytovateli semináře nebo jím pověřené osobě byla zaslána přihláška a/nebo uhrazena cena semináře.

Pokud se rozhodnete výcvik rodinných konstelací opustit dobrovolně z vlastní vůle, nebude Vám vrácena platba.