Informace k přihlášení na seminář a k platbě

Informace k přihlášení:

Při vyplnění přihlášky online na našich webových stránkách obdržíte automatickou odpověď na emailovou adresu, kterou jste vyplnili ve formuláři. Pokud jste tento email nedostali, prosíme, zkontrolujte si nevyžádanou poštu (spam) nebo nás kontaktujte.

V tomto emailu obdržíte informace o semináři a podrobnosti k platbě. Prosíme, uhraďte cenu za seminář na uvedené číslo bankovního účtu. Zlevněná cena za seminář platí pouze při úhradě alespoň týden před začátkem semináře, rozhoduje datum připsání částky na bankovní účet. Pokud se na seminář hlásíte později, přineste s sebou vytištěné potvrzení k platbě převodem, které pohodlně získáte ve svém internetovém bankovnictví, předejteme tak případnému nedorozumění při prezenci před začátkem semináře. 

Pokud se hlásíte na více seminářů, prosíme uhraďte každý seminář zvlášť

Po obdržení platby na účet Vám pošleme potvrzení k platbě a Vaše místo na semináři je tak zarezervované

Informace k platbě:

Bankovní účet č.: obdržíte v automatickém emailu, potažmo Vás kontaktuje přímo organizátor

Variabilní symbol: Vaše telefonní číslo

Zpráva pro příjemce: jméno účastníka s datem konání semináře (v opačném případě nejsme schopni platbu dohledat). 

Storno podmínky zde

Zrušení přihlášky je možné pouze písemně u organizátora uvedeného v přihlášce na seminář.

Platbu na jiný seminář převést nelze.

Platbu za seminář uhraďte vždy nejpozději do tří dnů po přihlášení. V případě většího zájmu bychom jinak mohli poskytnout místo jinému zájemci. 

Prosíme, pošlete platbu na uvedené číslo účtu s ohledem na to, aby byla připsána na bankovní účet nejpozději 4 dny před začátkem semináře. Platba na místě v hotovosti není možnáneboť před zahájením semináře musí být potřebné naladění a shromáždění na semináři by tak nemělo být narušeno administrativními úkony.

Přihlášky pro jinou osobu nebudou přijaty.