Děti

22.1.2018 | Články

Děti jsou pokračovatelé života svých předků. Jsou plné radosti a radostného očekávání. Přijímají život teď a tady a učí se. Každý den rostou. 

Na dítěti je hned vidět, zda je ustarané, smutné nebo naopak bezstarostné. Pokud má dobré podmínky, je jeho růst plynulý. Někdy se však stane, že rodina nese nějakou vážnou zátěž, se kterou se nevypořádala. Potom dítěti pomůže, když si uvědomí, že tady je ten malý, ten poslední, a v tom by mu rodiče měli šetrně pomoci.