Blog

Lidová moudrost

24.4.2019 | Články

Lidové říkanky, písně a básničky často nejlépe vystihují lidský život a hluboké zkušenosti našich předků. Lidová tvořivost vyjadřuje své i v tancích.

Vývoj

18.4.2019 | Články

Co je vývoj?

Moudrost

18.4.2019 | Články

Poslouchejte ty staré moudrosti, které jsou obsaženy v citátech. Vystihnou situaci, život i humor, dění v práci i v soukromí.

Barvy v denním životě

18.4.2019 | Články

Život je barevný, ne černobílý.

Proč staří lidé často přecházejí mimo přechod pro chodce?

6.3.2018 | Články

Protože nedostali úctu od svých potomků, tak si ji chtějí vydobýt alespoň na řidičích.

Ženich a nevěsta

22.1.2018 | Články

Svatba je potvrzením a smlouvou lásky dvou lidí.

Lékařská péče

22.1.2018 | Články

Často se setkávám v esoterice s lidmi, kteří mají k lékařské péči despekt. Musím říct, že je vždy nabádám k tomu, aby se nespoléhali jen na alternativu.

Děti

22.1.2018 | Články

Děti jsou pokračovatelé života svých předků. Jsou plné radosti a radostného očekávání. Přijímají život teď a tady a učí se. Každý den rostou.

Žena

22.1.2018 | Články

Žena je zaměřená do šíře. Má jinovou sílu v rodině, kde se stará o vytváření hnízda.

Muž

22.1.2018 | Články

V rodině je muž budovatelem a zastupuje jangové síly v ní.

Partnerské vztahy

22.1.2018 | Články

Partnerský vztah je příležitostí lásky. Partnerský vztah je umění duše. Partnerský vztah tvoří.

Otec

22.1.2018 | Články

Bez láskyplného aktu otce by náš život vůbec neexistoval. On je zdrojem našeho života stejně jako matka.

Další články