Systemické konstelace

 

ČRO Regina – krátká upoutávka s Renatou Mňukovou, 6.12.2006

Přepis rozhlasového pořadu Českého rozhlasu Regina. Přepis pořadu byl publikován s laskavým souhlasem Českého rozhlasu Regina

Moderátorka:      Metoda konstelací, které se věnuje paní Zdeňka Tušková, umožňuje podívat se na příčiny a souvislosti, které vedou k naším problémům a nebo naopak i k úspěchům. Jsou možná setkání skupin samotných žen i výhradně mužská setkání, ale i smíšená. My se dnes zaměříme na ženy. Ty se mezi sebou bez přítomnosti mužů dokážou hluboce otevřít.

Zdeňka:                Můžeme si udělat náhled na rodinnou situaci, náhled na partnerské vztahy, pracujeme se zdravotními záležitostmi, pracujeme na harmonizaci celého organismu, ale i na pochopení svých vnitřních pochodů, kdy máme třeba starosti s podnikáním, jsme ve stresu… Ledacos, co tu ženu trápí, můžeme řešit.

Moderátorka:      Přibližuje paní Tušková. Tuto metodu založil německý terapeut, teolog Bert Hellinger, který zjistil, že se nám bude dařit, když se nebudeme odpojovat od své přirozenosti.

Zdeňka:                Žena má hluboký kontakt se svým nitrem, má velkou intuici. Neříkám, že muži ne, ale žena k tomu má jaksi blíž. Ona reprezentuje i v rodině to ženské vnitřní vidění a muž více reprezentuje zase to vnější vidění.

Moderátorka:      Mužská setkání se nejvíce zaměřují na životní směr, na role, nakonec ale stejně končí u žen. Tak jako ženská setkání končí snahou o pochopení muže.

Zdeňka:                Říká se, že to je hluboká filosofie a že můžeme některé věci pochopit pouze srdcem, ne hlavou. Jsou to zážitkové metody. Je to prožitek, to znamená, že je nesdělitelný slovy, a to co se pomocí konstelací dá udělat, je to, že zjistíme i věci, které probíhají pod povrchem, a ty souvislosti, které jsou momentálně třeba nevědomé, neuvědomili jsme si v příčinách například partnerských konfliktů a podobně, tak tyto souvislosti vytahujeme na povrch.

Moderátorka:      Člověk si uvědomí, kde třeba dělá chybu, kde může sám něco vyřešit, kde mu má pomoci ten druhý. Někdy také neumíme požádat o pomoc a nebo neumíme odmítnout pomoc. A takto si to hezky uvědomíme.

Zdeňka:                Celý náš život je o vztazích, takže i ty vztahy musíme v uvozovkách „léčit“. I když účelem toho, proč toto dělám, je takový skromný cíl, abychom žili spokojeně.

Moderátorka:      Hezký den vám přeje Renata Mňuková.

 
 

© 2008 Zdeňka Tušková | Webhosting starhost.cz | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat