Systemické konstelace

 

Bert Hellinger

Bert Hellinger, zakladatel rodinných konstelací, se narodil v roce 1925. Největší vliv na jeho pozdější práci mělo jeho dětství a rodiče, jejichž zvláštní forma víry poskytovala rodině imunitu proti tehdejšímu Národnímu Socialismu. Pro jeho neustálou absenci na povinných setkáních Hitlerovy mládeže a pro jeho účast v ilegální Katolické mládežnické organizaci byl Gestapem klasifikován jako „nepřítel lidu“. Před Gestapem ho paradoxně zachránil povolávací rozkaz do války. Ve svých 17ti letech se stal vojákem. Bojoval a následně byl i zajat ve spojeneckém táboře v Belgii.

Druhý největší vliv na něj mělo jeho dětské přání stát se knězem. A proto hned, co se dostal z válečného zajetí, vstoupil ve svých 20ti letech do Katolického náboženského řádu a začal dlouhý proces očisty těla, mysli a duše a to v tichosti, ve studiích, v přemítání a meditaci.

Jeho pozdější práci také hodně ovlivnilo 16 let v Jižní Africe, kde působil jako misionář u kmene Zulu. Tam řídil školu, učil a zároveň vykonával funkci kněze. 13 procent všech domorodých Afričanů, kteří chodili na univerzitu Jižní Afrika, byli studenti z jeho misijní školy. Naučil se jazyk Zulu a rád vypráví veselé historky z té doby. Cítil se tam doma, jak jen je to pro Evropana možné. Tento proces žití v jiné kultuře hodně formovalo jeho povědomí o hodnotách kultur.

Jeho osobitá schopnost vnímat systémy vztahů a jeho zájem o lidské společenství, podtrhující kulturní rozlišnost, se v těchto letech ukázali. Viděl, že mnoho rituálů Zulu měly elementy podobající se mši. Jeho závazek k dobrotě kulturní a lidské rozdílnosti je síla dělat věci různě. Posvátnost je přitomna všude.

Velký vliv na něj měla také účast v mezirasovém ekumenickém tréninku ve skupinové dynamice vedeném anglickými duchovními. Toho ovlivnilo do té míry, že se rozhodl po 25 letech odejít z náboženského řádu. Vrátil se do Německa, začal psychoanalytický trénink ve Vídni, potkal svoji budoucí manželku, brzy se oženil. Žádné děti nemá.

Bert Hellinger, poté, co se stal psychoanalytikem, vyvinul pod vlivem skupinové dynamiky primární terapie, transakční analýzy, různé hypnoterapické metody a jemu vlastí formu rodinných konstelací. Během své práce poznal, že vzorce chování ve vztazích se opakují a to napříč generacemi a v celém rodinné systému.

Hellinger netvrdí, že on sám objevil něco nového, ale učinil takovou integraci, která přinesla nový přístup. V poslední době také pracuje s technikou zvanou Pohyby duše. Vychází se z ní z rodinných konstelací, ale účastníci konstelace se jen zvolna pohybují a přesouvají beze slov, přitom vnímají emoce a energie, které zažívají. Konstelace se dají stejně dobře aplikovat i na pracovní a firemní poradenství.

Systemické a rodinné konstelace podle Berta Hellingera

Systemické a rodinné konstelace jsou dnes oblíbenou metodou, jak se podívat na to, kde leží příčina problémů a jak získat důležitý návod k jejich řešení. Na vše, co je možno chápat jako systém, lze sestavit konstelaci.

Klienti tak mohou nahlédnout za okraj svého talíře a podívat se na věc s určitým odstupem. Velkým popudem ke změně, kterou potřebujeme ve svých životech udělat a které se někdy i vehementně podvědomě bráníme, je také emocionální prožitek, který zprostředkuje rozestavění konstelace.

A co můžeme od rodinných konstelací čekat? Naznačme jen, že jsou jednou z cest, jejichž pomocí lze najít odpovědi na otázky a východiska z problémů, které nás sužují a které nám znesnadňují život v partnerském vztahu, v rodině či v pracovním kolektivu. Všechna tato „prostředí“ jsou „obsazena“ lidmi, k nimž se svými vztahy a vazbami neoddělitelně patříme. Jsme články těchto systémů, nebo chcete-li, hrajeme uvnitř těchto společenství určité role. Některé z nich se nám nemusí líbit, a přesto s tím zdánlivě nedokážeme sami nic udělat.

Rodinné konstelace jsou vynikající příležitostí, jak tyto systémy rozkrýt a podívat se, kde nastala chyba. Jejich prostřednictvím můžeme najít zranění, chybějící články a převzaté role, které nám způsobují potíže. A co je nejdůležitější, pomocí rodinných konstelací je možné tyto chyby pokojnou cestou napravovat. Výjimkou nejsou ani konstelace stavu naší peněženky, neboť i zde nacházíme velký vliv nevědomých sil, které mohou způsobovat zkázu. I tady je totiž možné sestavit do konstelace ty části, které s tím souvisí, a dojít k uvolnění situace. 

Systemické konstelace a přístupy:

rodinné - rozestavění členů rodiny, dětí, rodičů, prarodičů a dalších blízkých pomocí zástupců

nového typu - pohyby duše podle B. Hellingera, konstelace, ve kterých se řeší více dimenzí najednou, 

individuální - klient přechází z jedné role do druhé pod vedením kouče

pohyby duše - klient stojí ve své kostelaci sám a pracuje se s ním pomocí jemných informací a případně osvobozujících vět či slov, které působí jako mantry

podnikové - pomocí zástupců je rozestavěn systém podniku,organizace, společnosti, firmy

šamanské - kromě běžných metod se rozestaví i další abstraktní nebo duchovní pojmy a principy

archetypální - rozestavují se do konstelace naše vnitřní archetypy

voice dialogue - pracuje se s našimi vnitřními hlasy

astrohry - rozestavění planet konkrétního horoskopu vede k pochopení naší vnitřní konstituce

kineziologické konstelace - využití kineziologického svalového testu při současném rozestavění, odblokování emocionálního stresu

transakční konstelace - rozestavění vede k přímému náhledu na hry, které sami se sebou hrajeme

ženské konstelace - pracuje se pouze se ženami, takže je možné řešit ženská témata, která jdou do velké hloubky

mužské konstelace - podobně jako u žen, pracuje se pouze s mužskými představiteli, kteří představují všechny role, takže zažijí hloubku svého mužství

politické konstelace - rozestavují se velké celky, národy, politické systémy

systemický koučink - vedení klienta v průběhu celého řešení jeho zakázky pomocí systemického přístupu


Obsah seminářů rodinných konstelací najdete zde.

 
 

© 2008 Zdeňka Tušková | Webhosting starhost.cz | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat