Systemické konstelace

 

Rodinné konstelace podle Berta HellingeraZdeňka Tušková, lektorka rodinných konstelací, se narodila 5.11.1957.  Má syna a dceru, kteří již mají každý dvě děti, má tedy již čtyři vnoučata. Už od 14ti let se zabývala grafologií, což jí vydrželo skoro 45 let. Stala se dokonce předsedkyní Grafologické aliance ČR, kde působila až do roku 2012. Dodnes jí znalosti z grafologie pomáhají, neboť písmo je fixovaný pohyb, podle kterého poznáváme povahu pisatele. I v konstelacích, konec konců, se jedná o pohyb, který napoví, co se děje v systému.

Jak už to bývá, stalo se několik na sebe navazujících náhod, které ji dovedly ke konstelacím. První setkání proběhlo při studiu Pozitivní (celostní) psychoterapie v Česko-Německém institutu
Oslovilo ji to, a tak navštívila pár seminářů pana  Berta Hellingera, kterému v r. 2004 organizovala seminář konstelací v Praze, což jí úplně otevřelo oči. Začala se tedy učit v Německu přímo u zakladatele konstelací Berta Hellingera a jeho milé manželky Sophie, u kterých absolvovala výcvik.


Systemické konstelace, jak se správně nazývají, protože pracujeme vždy s nějakým systémem, jsou dnes oblíbenou metodou, jak se podívat na to, kde leží příčina problémů a jak získat důležitý návod k jejich řešení. Vše, co je možno chápat jako systém, lze konstelovat. Klienti tak mohou nahlédnout za okraj svého talíře a mohou se podívat s určitým odstupem na svoji situaci. Velkým popudem ke změně, kterou potřebujeme ve svých životech udělat a které se někdy i vehementně podvědomě bráníme, je také emocionální prožitek, který zprostředkuje rozestavění konstelace.

A co můžeme od rodinných konstelací podle Berta Hellingera čekat? Naznačme jen, že jsou jednou z cest, jejichž pomocí lze najít odpovědi na otázky a východiska z problémů, které nás sužují a které nám znesnadňují život v partnerském vztahu, v rodině či v pracovním kolektivu. Všechna tato "prostředí" jsou "obsazena" lidmi, k nimž se svými vztahy a vazbami neoddělitelně patříme. Jsme články těchto systémů. Nebo chcete-li, hrajeme uvnitř těchto společenství určité role. Některé z nich se nám nemusí líbit a přesto s tím zdánlivě nedokážeme sami nic udělat.

Rodinné konstelace jsou vynikající příležitostí, jak tyto systémy rozkrýt a podívat se, kde se stala chyba. Jejich prostřednictvím můžeme najít zranění, chybějící články a převzaté role, které nám způsobují potíže. A co je nejdůležitější, pomocí rodinných konstelací je možné tyto chyby pokojnou cestou napravovat. Výjimkou nejsou ani konstelace stavu naší peněženky, neboť i zde nacházíme velký vliv nevědomých sil, které mohou způsobovat zkázu. I tady je totiž možné konstelovat části, které s tím souvisí a dojít k uvolnění situace.

Rodinné konstelace pracují vždy s nějakým celkem: s rodinou, podnikem, duší, tělem a jeho částmi, partnerským vztahem, ale i s hypotetickými systémy jako jsou například konstelace filmového scénáře apod.

Bert Hellinger přišel na to, že v rodině, ale i v jiných systémech, působí neviditelné skryté síly, které mohou způsobovat problémy v rodinných vztazích, v partnerství, v práci, ale i nemoc, náchylnost k nehodám nebo různá selhání, zkrátka zasahují nepříznivě do osudů jednotlivců. Zjistil také, že existuje tzv. skryté svědomí systému, které nutí jeho členy chovat se určitým způsobem i přesto, že jim osobně takové chování škodí. Patříme prostě do větší rodiny a sdílíme  štěstí i neštěstí našich předků, protože jsme s nimi spojeni tak pevně, že se můžeme zaplést do jejich závazků a utrpení a to i v případě, že jsme takového předka vůbec neznali.

Pomocí metody rodinných konstelací je možné dynamiku systému odhalit a tyto skryté síly uvolnit. Klient si pomocí této metody udělá náhled na situaci, takže ji může analyzovat. V konstelaci přesně vidí to, co se ve skutečnosti děje pod povrchem. Další účinek konstelace je emocionální uvolnění, protože konstelace způsobí, že se uvolní systemicky převzaté pocity. Třetí účinek konstelací je tak trochu záhada, kterou neumíme vysvětlit. Často se po provedení konstelace klientova situace změní, problém zmizí. A to je právě důvod, proč se konstelace v současné době staly tak účinnou a moderní metodou.


Čtenáři se mohou s metodou blíže seznámit, případně si rozestavět svoji vlastní konstelaci na semináři v Sebuzíně u Ústí n/L, který se bude konat v neděli 4.června 2017. Bližší informace naleznou na www.konstelace.eu
 
 

© 2008 Zdeňka Tušková | Webhosting starhost.cz | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat