Blog

Ženich a nevěsta

22.1.2018 | Články

Svatba je potvrzením a smlouvou lásky dvou lidí.

Lékařská péče

22.1.2018 | Články

Často se setkávám v esoterice s lidmi, kteří mají k lékařské péči despekt. Musím říct, že je vždy nabádám k tomu, aby se nespoléhali jen na alternativu.

Děti

22.1.2018 | Články

Děti jsou pokračovatelé života svých předků. Jsou plné radosti a radostného očekávání. Přijímají život teď a tady a učí se. Každý den rostou.

Žena

22.1.2018 | Články

Žena je zaměřená do šíře. Má jinovou sílu v rodině, kde se stará o vytváření hnízda.

Muž

22.1.2018 | Články

V rodině je muž budovatelem a zastupuje jangové síly v ní.

Partnerské vztahy

22.1.2018 | Články

Partnerský vztah je příležitostí lísky. Partnerský vztah je umění duše. Partnerský vztah tvoří.

Otec

22.1.2018 | Články

Bez láskyplného aktu otce by náš život vůbec neexistoval. On je zdrojem našeho života stejně jako matka.

Matka

22.1.2018 | Články

Matka je první, koho cítíme. Dokonce vnímáme, co vnímá naše matka. Říká se, že mateřskému jazyku se učíme už v jejím lůně. Proto se ho později naučíme tak snadno.

Rodiče

22.1.2018 | Články

V člověku působí mocné síly. A jak je dokáže využít, záleží především na jeho vztahu k rodičům.

Kořeny

22.1.2018 | Články

Bez napojení na své kořeny nemáme žádnou sílu. Naše kořeny nás neustále vyživují, tak jako je rostlina živa díky živinám způsoby a ze vzduchu, který dýchá.

Hojnost

22.1.2018 | Články

Proč neproudí hojnost v našem životě tak, jak si představujeme? Je to otázka našeho myšlení a přístupu k životu.

Systém

22.1.2018 | Články

Systém je tvořen částmi a tyto části na sebe vzájemně působí. Mají časovou hierarchii, tj. podle toho, kdy se přiváděly do systému, mají také určitou funkci. Společně pak působí silněji než jako pouhý součet jejich síly.

Další články